Warme werken in Roeselare

Het warmtenet van Roeselare blijft groeien. Vorig jaar werd er een belangrijke uitbreiding in het centrum van Roeselare gerealiseerd: via het nieuwe stadhuis richting Klein Seminarie. In 2024 worden verschillende projecten aangesloten. Op deze website vind je alle info over wat een warmtenet is en welke werken er op stapel staan.

1986
ontstaan
> 35 km
ondergrondse leidingen
1 miljoen
liter circulatiewater
10000 ton
vermeden CO2-uitstoot per jaar
Stappenplan werken centrum
Nieuws
Wat is het warmtenet?
Een warmtenet is een ecologisch alternatief voor individuele verwarmingsinstallaties. Kort samengevat: een centrale verwarming voor een hele stad.

Het principe is eenvoudig: één grote warmtecentrale (de afvalenergiecentrale van Mirom), brengt via ondergrondse leidingen warm water tot bij gebouwen en woningen. Daar wordt die warmte (met een warmtewisselaar) afgegeven aan de verwarmingsinstallatie van dat gebouw. Het afgekoelde water stroomt vervolgens via een andere buis langs hetzelfde traject terug naar de warmtecentrale, waar het weer opgewarmd wordt. Het is dus een gesloten cyclus waarbij telkens hetzelfde water hergebruikt wordt.

Pioniers

Het Roeselaarse warmtenet is er al van in 1986. In onder andere Scandinavische landen wordt de techniek al vele decennia succesvol op grote schaal toegepast, in Vlaanderen was dit nog nieuw en was het Roeselaarse warmtenet vele jaren uniek. Tijdens de eerste decennia werden ongeveer 20 gebouwen van ‘schone’ warmte voorzien, waaronder de REO veiling en De Spil. Sinds 2016 werd er nog een versnelling hoger geschakeld. Toen dook het warmtenet onder het water van het Sint-Sebastiaanspark en werden er ook verder in de stad appartementen, scholen en andere gebouwen aangesloten.
 Het warmtenet van Mirom is op vandaag ongeveer 17 km lang en levert warmte aan ongeveer 60 organisaties, en aan een woonwijk van 50 woningen. 

Waarom?
Er zijn meerdere redenen waarom een warmtenet een goed idee is. Mirom streeft naar maximale afvalpreventie, hergebruik en recyclage, maar een deel van het afval kan technisch gezien evenwel niet voorkomen, noch gerecycleerd worden. Dit restafval wordt in de afvalenergiecentrale verbrand, met minimale emissies. Door de warmte die bij dit proces vrijkomt te gaan omzetten in nuttige en bruikbare energie zorgen we voor maximale energierecuperatie.  Dat biedt heel wat voordelen.
Ecologisch
In elk gebouw waar gebruik gemaakt wordt van het warmtenet, worden geen fossiele brandstoffen zoals stookolie en aardgas gebruikt. Dit zorgt voor minder uitstoot van CO2  en andere schadelijke stoffen. Da’s een goede zaak voor het klimaat en voor een betere luchtkwaliteit voor iedereen.
Veilig
Een warmtenet bevindt zich ondergronds en zit dus afgeschermd voor extreem weer of ongevallen. Er is ook geen ontploffingsgevaar (zoals bv. bij aardgas). Als er een lek ontstaat, dan komt er enkel water in de bodem terecht, geen vervuiling.
Betrouwbaar
Er komt wel wat kijken bij aanleg en onderhoud van een warmtenet, maar in wezen is het eenvoudige technologie, die haar nut al decennialang bewezen heeft. Mirom
heeft bovendien een centrale back-up installatie op gas die overneemt in geval van onderhoud of tijdelijk probleem op één of beide ovenlijnen.
Waar?
Het warmtenet bestaat inmiddels uit een netwerk van 34 km aan ondergrondse leidingen.
In vogelvlucht bereiken we zo bv. woonzorgcentrum ‘De Waterdam’, dat 4 km van onze energiecentrale ligt.

Het warmtenet omvat op vandaag al ruwweg 5 ‘takken’.
West
Eigen site, serrebedrijven Oostnieuwkerke en Ovenhoek
Noord
Sportoase, Schiervelde & warmtenet Fluvius
Centrum
VMS, CREO en binnenkort stadhuis, Sint-Michielskerk & Klein Seminarie
Oost
AZ Delta Brugsesteenweg, RSL op Post, Roelevard
Zuid
Vives hogeschool, De Spil & STAP

Heb je een vraag over het warmtenet?

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.
Dienst warmtenet Mirom  
Jelle
Diensthoofd warmtenet
Natacha
Administratief medewerker exploitatie