Stuk zuidstraat tijdelijk afgesloten

23/8/2023

Nu de werken voor het warmtenet in de Patersstraat zijn afgerond, wenkt een volgende fase aan onze 'warme werken'. Vanaf 28 augustus start de fase in de Zuidstraat.

In deze fase sluiten we de rijrichting vanuit de Zuidstraat richting Grote Markt af. Dat is nodig om de aansluiting te kunnen maken van de eerder aangelegde buizen van het warmtenet naar het deel in de kelders van het nieuwe stadhuis. Omdat deze werken betekenen dat een deeltje van de Zuidstraat wordt afgesloten, wordt er een omleiding voorzien. Van het Sint-Michielsplein zal je nog steeds naar de Grote Markt en de Zuidstraat kunnen, maar vanuit de Zuidstraat meteen doorrijden naar de Grote Markt zal dus even niet meer kunnen. Gemotoriseerd verkeer dat vanuit de Zuidstraat naar de Grote Markt moet, kan links de Iepersestraat inrijden en dan rechts via de Sint-Michielsstraat en het Sint-Michielsplein richting markt. Voetgangers kunnen gewoon door aan de andere kant en ook fietsers die de fiets aan de hand houden kunnen zo tijdens de werken gewoon door.