Symbolische start warmtenet in stadhuis

22/5/2024

Dinsdagmorgen werd het nieuw stadhuis van Roeselare met een druk op de knop voorzien van warmte afkomstig van het warmtenet. Dit symbolisch moment in de kelder van het nieuwe stadhuis (dat deze zomer de deuren opent) vormt het slotstuk voor een belangrijke uitbreiding van het warmtenet in het stadscentrum.

Roeselare is een pionier op het gebied van warmtenetten, met een vooruitstrevende integratie van duurzame energiebronnen in zowel nieuwe als bestaande gebouwen. Het Warmtenet Roeselare is actief sinds 1986 en beslaat meer dan 20 km. doorheen de stad waarmee het ongeveer 60 organisaties en een woonwijk van 50 woningen van warmte voorziet via ondergrondse warmwaterleidingen. Het warmtenet wordt gevoed door de warmte die vrijkomt bij de verbranding van restafval in de verbrandingsoven van Mirom Roeselare. Jaarlijks wordt er zo’n 65.000 ton restafval omgezet in energie, die wordt gebruikt voor elektriciteitsproductie en vooral voor het leveren van warmte aan het warmtenet.  

Kerk, residenties en scholen verwarmen duurzaam

Binnen het klimaatprogramma van de Stad Roeselare wordt al ruime tijd ingezet op warmtetransitie: de overgang van aardgas naar duurzame alternatieven voor het verwarmen van gebouwen. Naast individuele oplossingen zoals warmtepompen, speelt het warmtenet hierin een cruciale rol.  Dankzij een sterke samenwerking tussen de Stad Roeselare en Mirom zijn er succesvolle uitbreidingen van het warmtenet gerealiseerd, waarvan de 'centrumtak' de meest recente is. De bouw van het nieuwe stadhuis als grootafnemer van warmte, was een belangrijke katalysator voor deze belangrijke uitbreiding in het stadscentrum. De Stad Roeselare stelde hiervoor zelfs haar kelders ter beschikking om de transportleiding door te trekken. Daardoor moesten er minder straten worden open gelegd en was er minder verkeershinder door de werken voor het warmtenet.  

Met deze uitbreiding sluiten we ook verschillende historische panden aan. De Sint-Michielskerk uit de 16de en het historische deel van het stadhuis uit de 17de eeuw maakten al alle vormen van energievoorziening mee die mensen hebben gebruikt sinds de middeleeuwen. De aansluiting van deze oude gebouwen die moeilijker energiezuinig te maken zijn, is mede mogelijk gemaakt dankzij de hoge temperatuur van het warmtenet Roeselare. Dit net behoort tot de weinige warmtenetten in Vlaanderen die water leveren met een temperatuur hoger dan 75 °C.  

Ook de residenties ‘t Keerhof, ‘t Goed en Sint-Michiel werden aangesloten. Het voorlopige eindpunt van deze tak is het Klein Seminarie aan de Botermarkt. Deze campus van het Vrij Onderwijs is één van de laatste grote schoolcampussen in het stadscentrum die nog niet was aangesloten op het warmtenet. Andere belangrijke en recente uitbreidingen zijn die richting Roelevard, Bel-Ford en woonproject W.E.S.T.  De verkaveling Roobaertpark ten noorden van de stad is ook aangesloten op het Warmtenet Roeselare, met dat verschil dat Fluvius de warmte tot daar transporteert en verdeelt in plaats van Mirom.  

Verwarmen... en ook koelen

Nieuw voor Roeselare is dat we met het warmtenet het stadhuis niet enkel zullen verwarmen, maar ook verkoelen. Dit is een belangrijke duurzaamheidsactie van het meest duurzame stadhuis. De restwarmte van Mirom is het hele jaar door beschikbaar, ook in de zomer. Dankzij absorptiekoelmachines kan die restwarmte in de zomer gebruikt worden voor koeling. Daardoor belasten we ook het lokale elektriciteitsnet in de zomer een pak minder.